Kế hoạch tu bổ đặc biệt di tích quốc gia đình Thổ Tang

Kế hoạch tu bổ đặc biệt di tích quốc gia đình Thổ Tang

Những đề xuất tu bổ lại di tích quốc gia đình Thổ Tang vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với những giá trị về văn hóa cũng như lịch sử lớn đối với dân tộc. Quy trình tu sửa cũng như những đề xuất hết sức đặc biệt. Đây được xem là di tích lịch sử, có giá trị lớn về mặt kiến trúc nghệ thuật. 

Kế hoạch này đã được lên phương án cũng như có có kế hoạch từ lâu. Hiện nay đang đợi cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt và tiến hành. Quá trình tu bổ có thể kéo dài một khoảng thời gian, ảnh hưởng đến việc tham quan của du khách. Tuy nhiên việc tu bổ này lại vô cùng cần thiết, và nên có kế hoạch tu bổ định kỳ.

Di tích đình Thổ Tang

Với mục tiêu bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc đặc biệt của ngôi đình. Nơi đây được xem là địa điểm giới thiệu và tôn vinh những nét đẹp văn hóa nghệ thuật dân gian của Việt Nam. Gắn bó mật thiết với văn hóa làng xã, đồng thời giáo dục những thế hệ trẻ về văn hóa dân tộc.

Hình thành điểm du lịch lịch sử, văn hóa hấp dẫn, kết nối với các di tích, điểm du lịch khác của tỉnh Vĩnh Phúc để tạo chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nội dung Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích đình Thổ Tang; nghiên cứu, đánh giá yếu tố kinh tế – xã hội và môi trường tự nhiên liên quan; xác định đặc trưng và nhận diện yếu tố cấu thành, cấu trúc không gian cảnh quan và các giá trị tiêu biểu khác của di tích; hệ thống di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến di tích; những hạn chế, khó khăn; các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; đề xuất nội dung và định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới.

Phê duyệt đề án tu bổ

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản; tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và kiến trúc – nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Theo đó, đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch gồm; Di tích đình Thổ Tang và kiến trúc – nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn. Không gian cảnh quan, môi trường xung quanh; các giá trị di sản văn hóa vật thể; phi vật thể; di vật; hiện vật khảo cổ, lễ hội gắn với di tích. Các yếu tố đô thị hóa; kinh tế – xã hội; dân cư trong khu vực. Các chính sách liên quan; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật; tình hình sử dụng đất khu vực xung quanh di tích; hệ thống giao thông kết nối trong khu vực quy hoạch…

Nội dung của kế hoạch

Nội dung lập Quy hoạch gồm xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; nghiên cứu, đánh giá yếu tố kinh tế – xã hội và môi trường tự nhiên liên quan đến nội dung quy hoạch. Xác định đặc trưng và nhận diện yếu tố cấu thành; cấu trúc không gian cảnh quan và các giá trị tiêu biểu khác của di tích lịch sử và kiến trúc – nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn.

Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến di tích; những hạn chế, khó khăn; các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch. Đề xuất nội dung và định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới…

Tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị tại DHH News.

Trích nguồn từ vanhoaonline

Phạm Hằng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *