Lối thoát mới cho các dự án nhà ở xen kẽ đất công

Lối thoát mới cho các dự án nhà ở xen kẽ đất công

Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản ở Việt Nam, đặc biệt là hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và vướng mắc khi hàng ngàn dự án nhà ở bị đình trệ, không thể tiến hành thi công đúng thời hạn vì vướng phải vấn đề đất công nằm xen cài, rải rác giữa các khu đất thương mại. Do trước đây chưa có quy định pháp luật cụ thể nào cho trường hợp này nên dẫn đến nhiều khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan Nhà nước trong việc tìm cách gỡ vướng cho các dự án.

Nếu như vấn đề đất xen kẽ được giải quyết, nó sẽ giúp cho nhiều dự án đang bị « đắp chiếu » có thể tái khởi động trở lại, góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành phố.

Trước tình thế khó khăn đó, thì mới đây, Chính phú vừa bổ sung và chỉnh sửa một số nghị định trong Luật đất đai, giúp tháo gỡ những vướng mắc cho hàng ngàn dự án nhà ở đang bị đình trệ.

Nghị định mới được ban hành

Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/020 sửa đổi; bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó, bổ sung quy định giao đất; cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/2/2021.

Như vậy, từ ngày 8/2/2021, những thửa đất công xen kẽ trong các dự án bất động sản sẽ không phải thông qua đấu giá mà được giao, cho thuê.

Với Nghị định này, để được giao đất; cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý thì các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng được năm tiêu chí:

Thứ nhất

Đất thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đất chưa giao; đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định.

Thứ hai

Đất có diện tích; hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích; kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Thứ ba

Đất phù hợp với quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tư

Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án; công trình đã được xác định trong quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; công bố công khai.

Thứ năm

Đất dự kiến giao; cho thuê không có tranh chấp; khiếu nại; vi phạm hoặc có tranh chấp; khiếu nại; vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các quy định bổ sung

Ngoài ra, Nghị định nêu rõ; ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Trong trường hợp thửa đất nhỏ hẹp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng; phải tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất và chỉ giao đất; cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được thực hiện sau khi UBND các cấp đã tổ chức rà soát; công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất.

Đồng thời, phải căn cứ vào đơn đề nghị giao đất; cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công kha; minh bạch và dân chủ. Sau khi được Nhà nước giao đất; cho thuê đất; người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất; cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng. Trường hợp giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất nhỏ hẹp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 của Luật Đất đai.

>>> Xem thêm: Các nhà đầu tư gặp khó với « lướt sóng » bất động sản

Trích dẫn từ diaoconline.vn

Nguyễn Hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *